71992264 kh@firmafokus.dk

Cookie- & privatlivspolitik

 

§14 Personoplysninger

14.1 Selskabet kan have brug for at indhente og opbevare bestemte personoplysninger om Kunden til brug for Selskabets udførelse af Arbejdet for Kunden.

14.2 De oplysninger, som indhentes og opbevares af Selskabet er almindelige personoplysninger. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer samt oplysninger om økonomi, skat og gæld.

14.3 Mange af oplysningerne vil kun blive opbevaret så længe Selskabet udfører Arbejdet for Kunden. Herefter vil de blive slettet eller destrueret.

14.4 De opbevarede personoplysninger, som ikke umiddelbart slettes eller destrueres efter Arbejdets udførelse, vil være navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Disse oplysninger vil blive opbevaret i Selskabets elektroniske kundekartotek.
Selskabets underleverandør hertil er E-Conomic A/S.

14.5 Der opbevares eller indhentes ikke nogen følsomme personoplysninger såsom etnisk oprindelse, politisk overbevisning, helbredsoplysninger eller lignende.

14.6 Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger Selskabet opbevarer om pågældende selv.
Desuden kan Kunden på forlangende få en udskrift eller kopi af oplysningerne.

14.7 Kunden har til enhver tid ret til at få oplysninger om den pågældende rettet eller slettet. Dette kan være, hvis der behandles forkerte oplysninger eller hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

14.8 Kunden har ret til at modtage personoplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Kunden kan også bede om at få oplysningerne sendt direkte fra
Selskabet (Dataansvarlig) til en anden myndighed eller virksomhed.

14.9 I særlige situationer gælder de almindelige rettigheder ikke. Det kan f.eks. skyldes hensyn til
den offentlige sikkerhed, hensyn til efterforskning eller tilsyn, eller
forretningshemmeligheder og andre hensyn til private interesser. Endvidere er de enkelte rettigheder i visse tilfælde begrænset. Som eksempler kan nævnes, at oplysningspligten under visse omstændigheder kan begrænses af ressourcemæssige hensyn, at retten til dataportabilitet ikke gælder behandling, der er nødvendig i forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse, og at retten til sletning blandt andet er begrænset i forhold til offentlige myndigheders behandling af personoplysninger.

For nærmere oplysninger om rettigheder henvises til Datatilsynets hjemmeside.

 

§15 Samtykke

15.1 Kunden skal give Selskabet sit samtykke til, at Selskabet må indhente og opbevare de i §14 Stk. 1-9 nævnte oplysninger.

15.2 Det påhviler Selskabet at bevise overfor den ansvarlige myndighed (Datatilsynet), at Selskabet var/er i besiddelse af et sådant samtykke.

15.3 Kunden har mulighed for at klage over Selskabets behandling af personoplysningerne, hvis ikke Selskabet giver Kunden ret i sine indsigelser. En sådan klage skal indgives til Datatilsynet. Se eventuelt mere på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

§16 Dataansvarlig

FirmaFokus.dk ApS
Stationsvej 69
5792 Årslev
CVR-nr. 36 40 66 82

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 71 99 22 64
E-mail: kh@firmafokus.dk

 

§17 Cookies

17.1 Ved at benytte Selskabets hjemmeside accepterer den besøgende, at der bruges cookies.

17.2 Cookies er små tekstfiler, der gemmes i den besøgendes browser, så Selskabet kan se, at en computer, smartphone, iPad eller lignende har besøgt hjemmesiden. Disse cookies kan have mange forskelligartede formål og kan eksempelvis bruges til at huske
præferencer og føre statistik over de besøgende.

17.3 Cookies som er nødvendige
Visse typer cookies er nødvendige for at Selskabets hjemmeside kan levere f.eks. en tjeneste, som den besøgende udtrykkeligt har anmodet om. Det kunne eksempelvis være et login.

17.4 Cookies til den besøgendes præferencer
Disse typer cookies skal sørge for, at den besøgende får den bedst tænkelige oplevelse på Selskabets hjemmeside. Det kan være cookies, som husker den besøgendes navigation på siden, valg i bokse og lignende. Intet af denne indsamlede information kan identificere den
besøgende personligt.

17.5 Cookies for optimering og løbende drift
Disse typer cookies anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere den besøgende som bruger. Der bliver dog ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger. Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med Selskabets brug af Google Analytics. Disse oplysninger går til servere, som kan være placeret i både Danmark og udlandet. Den besøgende kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Ved at ændre indstillingerne i browseren, kan man afvise cookies på sin computer. Hvordan man ændrer indstillingerne i browseren, afhænger af, hvilken browser der anvendes. Vælger man at indstille sin browser, så man ikke modtager cookies, skal man være
opmærksom på, at man kan gå glip af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.

17.6 Hvis man tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gøres ligeledes i indstillingerne af webbrowseren.

17.7 Cookies til brug for annoncering. Disse deles med tredjepart såsom Mailchimp, Facebook og Google.

 

Læs vores forretningsbetingelser her.

 

Få dit firma i fokus

  • Slip bekymringerne
  • Kom sikkert videre
  • Få succes

Kontakt FirmaFokus.dk nu

FirmaFokus.dk ApS

Stationsvej 90 C
5792 Årslev

CVR: 36406682

71992264 / kh@firmafokus.dk

Cookie- & Privatlivspolitik   |   © 2018 - FirmaFokus.dk ApS

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig FirmaFokus.dk's nyhedsbrev, hvor du får inspiration og råd til at optimere din virksomhed (eller kommende virksomhed, hvis du endnu ikke er startet.)

Bare rolig; vi spammer dig på ingen måde med e-mails. Vi skriver kun, når vi mener vi har noget fornuftigt at skrive om ;-)

Tak for din tilmelding.